tirsdag den 13. januar 2015

Havearkitektens planer i egen haveNaturen lader sig ikke altid diktere af fine forkromede planer.
Træer vælter. Træer får sygdom og må lade livet. Træer udvikler sig ikke efter planen. Det hele må tages op til ny revision.

Det er tiåret for det første anlæg af parcellen efter fjernelse af en tyve år gl. granskov. Det skulde være en fugleskov med frugtbærende træer i vifteformet rækker.

Så kom ændringerne hen ad vejen. Først et stort drivhus. Så røg der noget græsplæne til køkkenhave. Fint supplement til originalplanen. Så kom de store forandringer. Først "kæmpen der faldt" en anledning til plantning af en bøgehæk og fjernelse af nogle for store Cotoneasters.
Men det ændrede åbenbart ikke på at de fem Bærmispeler til stadighed fik meldug og mistrives, så de blev fjernet i efteråret.
Og nu beslutningen om at opgive en  række af Røn "Do Don". Een efter een bliver de angrebet af en form for virus lige under podestedet og mister barkforbindelsen til roden - og det giver sig selv - en fældning før de vælter af sig selv.

Så nu er der lagt en ny plan ud fra de overlevne træer - et par Røn, rækken af Paradisæbler og rækken af Hanesporetjørn - som endelig har fået en fornuftig størrelse efter ti år.

Men det skal man ikke være så ked af. Det giver mulighed for nye projekter og arkitektoniske afprøvninger. Haven er stadig en skulptur evig forandring.2006
2014
målet er nået - ren idyl